Anslutningsavgift 14500 €

FASTIGHETERNAS INSTALLATIONER

VATTEN- OCH AVLOPPSSYTEMET I BRUK.

Nu fungerar vatten- och avloppssystemet för hela gamla Pernå skärgård (Kabböle, Malmsby,Sarvsalö, Kärpe, Dahlsvik och Harmaaniemi).

Förfrågningar:

Disponent Patrick Sederholm  tel. 040-750 9004

Installationen

Installationen av fastighetens vatten- och avloppssystem får göras endast av en auktoriserad entrepenör.  Ring och beställ installation av din fastighet nu! Nedanstående entreprenörer som auktoriserats av vattenandelslaget.

Installation av avloppsbrunn och rörledningar:

  • ​Blomqvist Markus/MC-Machine Oy​    – tel. 0400-465 449
  • ​Blomqvist Ralf  F:ma                               – ​tel. 0400-201 141
  • ​Hilden Jan Oy/Ab​                                    – tel. 0400-524 638
  • ​Sundvik Toffe F:ma                                  – ​tel.   040-8353747

Installation av pump:

  • ​Hilden Jan Oy/Ab​                                    – tel. 0400-524 638
  • Hoffman Kenneth                                    – tel. 0400-477 552

Granskning

Vår disponent Patrick Sederholm, gsm 040-750 9004, svarar på tilläggsfrågor.

Din fastighets avloppssytem kan tas i bruk efter att auktoriserad person granskat installation och gett brukstillstånd.

Pernå skärgårds vattenandelslag
Styrelsen