Anslutningsavgift 14500 €

Rörslangarna levererade

Rörslangarna levereras upprullade och har lagts ut för att rakna.

1

På bilderna syns avsnitt på Sarfsalö från bron in mot Härpe.