Anslutningsavgift 14500 €

Pris för anslutningar och vatten

VATTENPRISSÄTTNING OCH FAKTURERING

.                                                     Minimi fakturering               Alv 0%               Alv 24%

Vattenpris 1.1.2015                     2,5 m3/mån.                      1,79 €/m3          2,22 €/m3

Avloppsvattenpris  1.1.2015      2,5 m3/mån.                      2,51 €/m3           3,11 €/m3

Grundavgift                                                                             13,71 €/mån.     17,00 €/mån.

PRIS FÖR BYTE AV VATTENMÄTARE

Vid byte av en fastighets vattenmätare debiteras fastighetsägaren 75 €.

VATTENANDELSLAGETS ANSLUTNINGSAVGIFT OCH RABATTER

Fastighetens anslutningsavgift

En fastighet har fastställd anslutningsavgift, i detta nu 14.000 euro. Avgiften omfattar bruksrätt till stamnätet, eventuella anslutningsavgifter till Lovisa stads vattenverk samt pump och vattenmätare för fastigheten. Avgiften omfattar inte anslutningen mellan fastigheten och den av vattenandelslaget anvisade anslutningspunkten, ej heller kostnader för eventuell dragning från sjön upp på land (rantautuminen).

En(1) anslutning berättigar att koppla bostadshuset och t.ex. utebastu eller ekonomibyggnad på samma tomt och i samma hushålls andvändning till PeSV:s nätverk. Vattenandelslaget bekostar endast en pump per anslutning.

Volymrabatt, flera fastigheter

Om samma juridiska person äger flera fastigheter och beställer anslutningarna samtidigt, är den berättigad till volymrabatt.

Volymrabatten utgör 2% av helhetspriset per fastighet

Detta gäller för 2-10 fastigheter (Exempelvis 3 fastigheter samtidigt berättigar till en rabatt på 6% och 10 fastigheter till 20%). För helheter på mer än 10 fastigheter ger vattenandelslaget ett anbud.

Volymrabatt, flera hus på samma fastighet

Om samma fastighet har flera bostadshus, uppbärs för det första huset gällande anslutningsavgift, för det andra bostadshuset 50% och vidare från det tredje framåt 30% per byggnad.

Förutsättning för sänkt pris är att endast en pumpstation är tillfyllest för fastigheten.

I andra avvikande fall

Ta kontakt med styrelsen.