Anslutningsavgift 14500 €

VATTENMÄTARENS AVLÄSNING

Till Vattenandellagets medlemmar Debiteringen av vattnet sker halvårsvis. Meningen är att räkningen som kommer i början av året för senaste års andra hälft är baserad på uppskattad förbrukning. Den andra räkningen, som kommer i slutet av sommaren, baserar sig på mätaravläsningar, som görs under sommaren. Styrelsen försöker att mätaravläsningen i huvudsak sker genom att man …

Läs mer

INNEHÅLLET I VATTENFAKTURAN

Här följer en kort förklaring om innehållet i vattenfakturan. På första raden finns årets och fjolårets mätaravläsningar, alltså senaste års förbrukning. Andra raden är överskridande andel av minimiförbrukning för tiden  7/16-6/17 Tredje raden är minimiförbrukningen för 7-12/17 Fjärde raden totala mängden, dock minst 15m3 (minimi) Sedan följer summan i euro, och grundavgiften för 7-12/17 i …

Läs mer

Byte av vattenmätaren

Skulle vattenmätaren behöva bytas, vänligen kontakta Andelagets disponent, som tillställer er en ny mätare mot faktura. Den gamla mätaren skall återbördas till Andelslaget för att säkerställa mätarställningen. Skulle detta inte ske, uppskattas mätarställningen och delägaren faktureras motsvarande.

Om vattenkvaliteten

Vatten är en färskvara. Om vattnet stått oanvänt i er ledning en längre tid, kan kvaliteten lida. Spola då ordentligt för att få friskt vatten i er förgrening. En vanlig ledning till ett hushåll innehåller ca. 1 liter vatten per meter.