Anslutningsavgift 14500 €

Nya priser

Vatten priserna stiger from 1.1.2024 med 10 %Nya priser är: vatten: 2,56 €/m3 inkl alv Avlopp: 3,60 €/m3 inkl alv

Råd inför vintern

Hej, För att undvika dyra frostskador på vattensystemet har vi utarbetat följande råd för vintern. Siffrorna hänvisar till bilderna i slutet av dokumentet. Kom ihåg, att ni ansvarar för underhåll och reparationer i ert fastighets system. Hälsningar från Pernå Skärgårds Vattenandelslag 1. Märk tomtventilen med en plogkäpp för att underlätta lokalisering av ventilen under snön. …

Läs mer