Anslutningsavgift 14500 €

Råd inför vintern

Under vintern gäller det att vara uppmärksam, och inte låta renvattenledningarna eller avloppsbrunnen frysa. Det är tryck i renvattenledningen oavbrutet. Om ledningen fryser är det stor risk att något går sönder, varefter vattenskador kan uppstå då ledningarna igen tinar upp. Då stugan lämnas för en längre tid och risk för frysning finns, lönar det sig alltid att stänga huvudkranen (före mätaren), och öppna någon vattenkran. Detta för att trycket som uppstår i ledningen, ifall av frysning, inte skall spräcka något rör eller vattenmätaren.

Lämnas fastigheten oanvänd för en längre tid under den kalla perioden, är det säkrast att stänga anslutningsventilen på inkommande vattenledning. Den är märkt med blå skyddshatt på ventilskaftet. Stäng ventilen genom att vrida skaftet ett antal varv medsols tills ett hårdare motstånd uppstår. Dra inte ventilen alltför hårt fast så den skadas.

Vid några fastigheter har det hänt att avloppsbrunnen frusit. Kontrollera att de inre locken av skumplast inne i brunnen är på sin plats. Bäst att placera dem med ett litet avstånd från varandra så det uppstår ett isolerande luftskikt mellan dem. Det är också effektivt att skyffla en snöhög (om det finns) utanpå och runtomkring brunnen som isolering. Ju större snöhög desto bättre. Lämnas fastigheten för en längre tid, lönar det sig att även stänga avloppslinjens anslutningsventil. Vanligtvis märkt med en brun skyddshatt (kan även vara blå, eller märkt med ventilationstejp).

Fastighetspumpen (avlopp) visar grönt ljus då den pumpar normalt. Ifall rött ljus lyser är det fråga om störning. Nivågivarna kan trassla in sig vilket kan leda till att pumpen inte startar då den borde. Stiger nivån till alarmgränsen, tänds röda lampan. Då bör pumpen tvångsstartas genom att sätta brytaren från automatläge till manuellt. Pumpar pumpen normalt, och nivån i brunnen sjunker, är allt i sin ordning. Då brukar även nivågivaren reda upp sig (skall hänga rakt nedåt).

Om pumper går, men nivån inte sjunker, är det antingen stopp i röret, eller något fel med pumpen. Kontrollera då först att avloppsanslutningsventilen är öppen. Finns det risk att något har frusit, kan man försöka hälla hett vatten på utgående röret i avloppsbrunnen. Om pumpen ej får nivån i brunnen att sjunka, och den dessutom är full, bör kloakbil tillkallas för tömning före vidare undersökningar är möjliga.

Om ni inte själv kan åtgärda problemet, kontakta Jere Hämäläinen 0400 717241.