Anslutningsavgift 14500 €

Ohjeita talveen

Alla on käytännöllisiä ohjeita kalliiden jäätymisvahinkojen välttämiseksi vesi- ja viemärijärjestelmässänne. Numerot viittaavat ohjeen lopussa oleviin kuviin. Muistutamme, että kiinteistöjärjestelmänne ylläpitovastuu on asiakkaalla.

Terveisin

Pernajan Saariston Vesiosuuskunta

1. Merkitse kiinteistösulku aurauskepillä helpottamaan sen löytymistä lumen alta.

2. Varmista, etteivät kiinteistön käyttövesiputket eikä jätevesikaivo pääse jäätymään. Puhdasvesilinjassa on koko ajan painetta. Jos vesiputket jäätyvät, on suuri riski, että jotakin rikkoutuu ja voi tulla vesivahinko putken sulaessa.

3. Sulje kokonaan talossa oleva tulevan veden pääsulku (ennen vesimittaria). Avaa jokin hana talossa, jotta putkistossa oleva paine laskee, eikä jäätyminen riko talon putkia tai vesimittaria. Asentaja voi myös irrottaa vesimittarin, jos talo jää kylmäksi.

4. Sulje myös sinisellä hatulla merkitty käyttöveden liittymäventtiili (kuva 1) kääntämällä karaa 17mm kiintoavaimella noin 14 kierrosta myötäpäivään, kunnes vastus tuntuu. Älä kuitenkaan kierrä liian kovaa, niin että venttiili rikkoutuu.

5. Tarkista, että jätevesikaivon sisäpuoliset solumuovikannet (pitää olla kaksi kappaletta, kuva 2) ovat paikallaan ja asennettu erilleen toisistaan, jolloin niiden väliin syntyy eristävä ilmakerros. Lapioi myös lumikasa kaivon päälle ja sen ympärille eristykseksi, mikäli mahdollista. Mikäli jätevesikaivoissa on myös sähkölämmitys, anna sen olla päällä koko talven. Pumppukaivon tulee olla täynnä talvella. Aseta siis käyttökytkin (kuva 5) asentoon ”0”.

6. Jos kiinteistö jätetään pidemmäksi ajaksi käyttämättä, sulje myös jäteveden liityntäventtiili, joka on merkitty ruskealla hatulla karan päällä (jossain merkitty sinisellä hatulla ja teipillä, kuva 3). Jotkut osakkaat sulkevat myös kaivossa olevan viemäriputken sulkuventtiilin (kuva 4). Tämä tapahtuu kääntämällä kaivon reunan lähellä olevaa vipua. Muista avata venttiili keväällä.

7. Lisäksi koko vuoden ohjeita. Kun kiinteistön jätevesipumppu pumppaa, palaa vihreä valo. Jos punainen valo palaa on tapahtunut jokin häiriö. Usein häiriö on helppo korjata itse:

a. Pintakytkimet jätevesikaivossa voivat joskus sotkeutua mikä johtaa siihen, ettei pumppu käynnistykään. Jos nesteen pinta nousee hälytysrajalle, syttyy punainen valo. Silloin pumppu pitää pakkokäynnistää kääntämällä kytkin automaattiasennosta asentoon ”KÄSI” (kuva 5). Jos pumppu pumppaa normaalisti ja nesteen pinta laskee kaivossa, on kaikki kunnossa. Kun nesteen pinta on laskeutunut, pintakytkimet asettuvat yleensä normaaliin asentoon (pitää roikkua suoraan alaspäin) ja pumpun käyttökytkin tulee palauttaa asentoon ”AUTO”. Toista tarvittaessa ja selvitä kaapeleita tarpeen mukaan.

b. Jos pumppu käy, mutta pinta ei laske, on joko jätevesiputki tukossa tai pumpussa jotakin vikaa. Tarkista silloin ensin, että viemäriputken sulkuventtiili on auki (kuva 4).

c. Jos on jäätymisriski, voi kaataa lämmintä vettä kaivossa sijaitsevan ulosmenevän putken päälle.

d. Jos pumppaamalla ei saada nesteen pintaa kaivossa laskemaan ja kaivo on täynnä, pitää tilata loka-auto tyhjentämään kaivo ennen kuin lisäselvityksiä voi tehdä. Ota yhteyttä huoltomieheen.

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä huoltomies Petri Hämäläiseen puh. 040 4661910.