Anslutningsavgift 14500 €

Nya priser

Vatten priserna stiger from 1.1.2024 med 10 %
Nya priser är:

vatten: 2,56 €/m3 inkl alv

Avlopp: 3,60 €/m3 inkl alv