Anslutningsavgift 14500 €

INNEHÅLLET I VATTENFAKTURAN

Här följer en kort förklaring om innehållet i vattenfakturan.

På första raden finns årets och fjolårets mätaravläsningar, alltså senaste års förbrukning.

Andra raden är överskridande andel av minimiförbrukning för tiden  7/16-6/17

Tredje raden är minimiförbrukningen för 7-12/17

Fjärde raden totala mängden, dock minst 15m3 (minimi)

Sedan följer summan i euro, och grundavgiften för 7-12/17 i euro samt Totala avgiften i euro.