Anslutningsavgift 14500 €

Kysymyksiä ja vastauksia

Voiko eri alueilla olla eri suuruinen liittymismaksu?

Kyllä. Alueilla jotka sijaitsevat etäisyyden, maaston tai muiden syiden vuoksi kaukana runkolinjasta voi liittymismaksu olla suurempi, jotta normaalia suuremmat kustannukset saadaan katetuksi. Esimerkiksi saaret.

Voinko hakea jäsenyyttä, ja jos totean, että liittymismaksu kohoaakin liian korkeaksi tai elämän tilanne muuttuu, (muutto, sairaus, kuolintapaus tai yms.) voinko erota osuuskunnasta, menetänkö 200,- euroa vai saako sen takaisin?

Osuuskunnasta voi erota, jos teet sen ennen liittymissopimuksen allekirjoittamista. 100,- euron jäsenmaksun menetät.

Koskeeko vesiosuuskunnan ”vapaa kaivamisoikeus” kaikkia liittyneen jäsenen alueella omistamia kiinteistöjä vai vain sitä kiinteistöä, jolle liittymä tulee?

Ennen liittymissopimuksen allekirjoittamista jokaisen liittyjän kanssa sovitaan ko. kiinteistön kaivuu paikat. Kaivamisoikeus koskee ainoastaan liittynyttä kiinteistöä ei osakkaan mahdollisia muita kiinteistöjä.

Onko jokaiselta, ei-liittyvän kiinteistön osalta saatava lupa putkien kaivamiseen?

Kyllä jokaiselta ”läpimeno kiinteistöltä” tarvitaan kirjallinen lupa.

Onko ei-liittyneen ”läpimenokiinteistön” kiinteistön antama kaivuulupa yleinen vai onko esim. kartalla merkittävä tarkka putken linjaus?

Lupa ei ole yleinen lupa vaan sopimuksessa tarkasti merkitään kaivuualue.

Jos ennen liittymissopimuksen allekirjoittamista syntyy erimielisyys liittyjän ja osuuskunnan välillä putken kaivuulinjasta liittyjän kiinteistöllä, niin kuka ratkaisee? Voidaanko ns. ”mahdoton jäsen”, joka on maksanut osuusmaksunsa, jättää liittämättä verkostoon?

Jos sopimukseen ei ennen liittymissopimuksen allekirjoittamista päästä, niin ns. ”mahdoton jäsen” voidaan jättää liittämättä verkostoon. Liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osuuskunta kaivaa kirjallisesti sovitusta paikasta.

Jos liittyy ns. ensimmäisessä vaiheessa, on liittymismaksu huomattavasti halvempi kuin myöhemmin mukaan tultaessa: mistä tämä johtuu?

Kun työt alkavat, on ensivaiheessa liittyneille ”paketti” valmis, etukäteen suunniteltu ja työt tehdään sarjatyönä vaiheittain. Näin säästytään koneiden, henkilöstön ja materiaalien turhilta siirroilta, joten näin työ käy joutuisasti ja tulee edullisimmaksi. Liittyjien kannattaa teettää omat kaivuutyönsä samalla, kun koneet ovat paikalla, ja näin säästää kustannuksia. Suurin syy ensimmäisen vaiheen huomattavasti halvempaan hintaan on se, että yhteiskunta tukee ensimmäisen vaiheen rakentamista merkittävästi. Jälkirakentamiseen ei saa mitään tukia.