Anslutningsavgift 14500 €

Entreprenörer

Fasigheternas rörinstallationer

Installationen av fastighetens avloppsbrunn får göras endast av en auktoriserad entrepenör.  Ring och beställ installation av din avloppsbrunn nu!

Beställning av vattenmätare

Vid fastighetens anslutning kontakta Andelagets disponent, som tillställer er vattenmätaren.

Disponent:

Patrick Sederholm
GSM: 040 750 9004

Epost: Patrick.sederholm@gmail.com

Entrerenörer

Nedanstående entreprenörer har auktoriserats av vattenandelslaget.

Installation av avloppsbrunn och rörledningar:

  • ​Blomqvist Markus/MC-Machine Oy​    – tel. 0400-465 449
  • ​Blomqvist Ralf  F:ma                               – ​tel. 0400-201 141
  • ​Hilden Jan Oy/Ab​                                    – tel. 0400-524 638
  • ​Sundvik Toffe F:ma                                  – ​tel.   040-8353747

Installation av pump:

  • ​Hilden Jan Oy/Ab​                                    – tel. 0400-524 638
  • Hoffman Kenneth                                    – tel. 0400-477 552