Anslutningsavgift 14500 €

Info om avloppsvatten

Den 29 maj 2018 hölls ett press-info om projektet Neuvo Lappträsk-Lovisa. Projektet ska ge information om förordningen för krav på fastigheters på system för avloppsvatten. Enligt förordningen ska fastigheterna, som berörs, ha sina avloppssystem klara före den 31 oktober 2019. Från linken här under artikeln från Nya Östis den 31 maj 2018. Nya Östis artikel