Anslutningsavgift 14500 €

Bilder från sträckan Malmsby – Kabböle

Malsmby, Mars 2011

Rörleveransen har anlänt.

IMG_1476

Allt snö skuffades bort innan grävningarna inleddes.

IMG_1394

Grävningarna inleds.

IMG_1399

Rören fogas ihop och sänks ner.

I grävningarna användes en ”rörkälke” som både skyddar rören och automatiskt styr dem till rätt djup.

IMG_1747v2

Sand skyddar rören före de blir täckta.

IMG_1755v2

Linjen är färdig.

IMG_1799

Grävområden 4 månader efter grävningarna

Stenarnas syfte, som syns på bilderna, är att hindra all motortrafik utanpå rörlinjen.

IMG_2479