Anslutningsavgift 14500 €

Råd inför vintern

Under vintern gäller det att vara uppmärksam, och inte låta renvattenledningarna eller avloppsbrunnen frysa. Det är tryck i renvattenledningen oavbrutet. Om ledningen fryser är det stor risk att något går sönder, varefter vattenskador kan uppstå då ledningarna igen tinar upp. Då stugan lämnas för en längre tid och risk för frysning finns, lönar det sig …

Läs merRåd inför vintern

Info om avloppsvatten

Den 29 maj 2018 hölls ett press-info om projektet Neuvo Lappträsk-Lovisa. Projektet ska ge information om förordningen för krav på fastigheters på system för avloppsvatten. Enligt förordningen ska fastigheterna, som berörs, ha sina avloppssystem klara före den 31 oktober 2019. Från linken här under artikeln från Nya Östis den 31 maj 2018. Nya Östis artikel