Anslutningsavgift 14500 €

Anslutning & info

Info om:

Varför vattenandelslag?

Pernå skärgårds vattenandelslag har enligt sina stadgar grundats för att bygga, upprätthålla och underhålla ett vatten- och avloppsverk och erbjuda vattentjänster huvudsakligen för dess medlemmar.

En grundläggande tanke för vår verksamhet är att möjligheter till vatten, avlopp och fiberkabel utgör en absolut förutsättning för fortsatt fast bosättning och eventuell inflyttning i skärgårdsområdet och att alla lovisabor skall behandlas likvärdigt oberoende av var man bor.

Glesbygd innebär per definition att färre är med och betalar. Därför behövs stöd från samhället. Den fasta bosättningen är ofta ensam för liten och utspridd för att ekonomiskt genomföra en sådan plan och då kvalitets- och reningskraven på vatten ändå berör alla lika oberoende av boendeform är fritidsbornas engagemang i projektet av stor vikt.

Dessa tankar har omfattats också av stadens beslutande organ som givit Sarfsalö och Kabböle/Malmsbyborna möjlighet att ansluta sig till den vatten- och avloppsledning som planeras från Rönnäs via Isnäs för att sedan förenas till en gemensam ledning landvägen till Vårdö. Detta nätverk utgör numera en del av stadens vattenförsörjningplan för Pernå stadsdel och dess skärgård, och andelslaget jämte samhällets stödfunktioner utgör de vedertagna verktygen för utbyggandet av nätverk i skärgården.

Att ansluta sig till vattenandelslagets nätverk skall vara ett attraktivt alternativ för den som vill ha rent vatten i hushållet och omkring sig. Förutom att säkra tillgången på rent vatten i hushållet ligger alltså också skyddet av vår närmiljö och återställandet av våra strandvatten och, i vidare mening, Östersjön oss varmt om hjärtat.

Anslutningsanvisning

Anslutningsanvisning, Pernå skärgårds vattenandelslags ledningsnät

Blanketter

Bli medlem

  Namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Adress till tomten i vattenandelslaget (om annan än adressen)

  Jag vill bli kontaktad