Anslutningsavgift 14000 €

Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla och underhålla ett vatten- och avloppsverk och erbjuda vattentjänster huvudsakligen för dess medlemmar. Andelslaget kan också erbjuda vattentjänster till övriga vattentjänstverk.

I enlighet med vad andelsstämman därom besluter, kan andelslaget utvidga sin verksamhet, jämväl till andra områden, vilka stöder och främjer medlemmarnas intressen, såsom att bygga datanät.

OBS!

PERNÅ SKÄRGÅRDS VATTENANDELSLAG
ANDELSSTÄMMA PÅ SOLBACKA, ISNÄS
23.4.2022 klo15:00

Aktuellt