Anslutningsavgift 14000 €

Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla och underhålla ett vatten- och avloppsverk och erbjuda vattentjänster huvudsakligen för dess medlemmar. Andelslaget kan också erbjuda vattentjänster till övriga vattentjänstverk.

I enlighet med vad andelsstämman därom besluter, kan andelslaget utvidga sin verksamhet, jämväl till andra områden, vilka stöder och främjer medlemmarnas intressen, såsom att bygga datanät.

video_library

Följa på andelsmötet live härifrån (28.9. 18.00)

https://youtu.be/dHx3CyVE39w

Aktuellt