Anslutningsavgift 14000 €

Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla och underhålla ett vatten- och avloppsverk och erbjuda vattentjänster huvudsakligen för dess medlemmar. Andelslaget kan också erbjuda vattentjänster till övriga vattentjänstverk.

I enlighet med vad andelsstämman därom besluter, kan andelslaget utvidga sin verksamhet, jämväl till andra områden, vilka stöder och främjer medlemmarnas intressen, såsom att bygga datanät.

OBS

Tisdag 4.5, klo 8-16 avbrott i vattendistributionen på Pernå Skärgårds
Vattenandelslags område.
Lovisa Vatten utför förberedande installationer i Isnäs, för rengöring
av linjen till vattentaget, vilket borde åtgärda problemet med ”svart
vatten”.
Påföljande vecka nytt avbrott, om vilket informeras noggrannare senare.

Aktuellt